DEXT AB

Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn, adress- och kontaktuppgifter samt personnummer alternativt organisationsnummer registreras i vår kunddatabas hos vår leverantör Shopify. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna behandla dina beställningar. Vi använder endast dessa uppgifter till att fullgöra våra skyldigheter till dig avseende leverans av produkter, samt, om du samtycker vid registrering av dina uppgifter, till information och marknadsföring av våra böcker.

Shopify samlar också in, som en standardfunktion i sina tjänster, den IP-adress som du ansluter till hemsidan från. Informationen om IP-adress används för att välja rätt fraktkostnader och för att Shopifys funktioner för bedrägeriskydd ska fungera korrekt.

Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part, däremot lämnar vi vidare ett nödvändigt minimum av uppgifter (exempelvis din adress) till vår distributör (exempelvis Förlagssystem eller Ingram) som packar böckerna i din beställning och till det transportföretag (exempelvis Postnord) som transporterar och överlämnar paketet med de beställda varorna till dig.

Du har rätt att (med maximal frekvens en gång per år) begära utdrag av de av dina personuppgifter som vi förvaltar, och/eller begära radering av dem, genom att kontakta personuppgiftsansvarig på Personuppgiftsansvarig, DEXT AB, Torsvikssvängen 42, 181 34 Lidingö, eller e-post gdpr (snabel-a) hme (punkt) se.

Denna webbplats användar kakor (cookies)

På den här webbplatsen används en sessionskaka med uppgifter om din IP-adress, för att hålla reda på ditt besök på hemsidan. Till exempel gör det att funktionen med kundvagn fungerar bättre för dig som kund.

Dessutom sparas en sessionskaka för Google Analytics, vilket möjliggör insamling och analys av avidentifierad data kring användningen av webbplatsen, till exempel för att vi ska kunna ta fram besöksrapporter.

Vill du inte acceptera kakor kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar till lagring av kakor.

DEXT-kvittret